วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แผนที่การจัดงานเทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียน

แผนที่งานเทศกาลศิลปะและการแสดง เจ็ดเสมียน (Chet Samian Arts Festival)
วัฒนธรรม ความรู้ ร่วมสมัย เรื่องเล่า คนละคร ศิลป์สร้างชีพในชุมชน แกลเลอรี่ โบราณ งานหนัง เต้นระบำ รำฟ้อนดนตรี เสวนา งานประเพณีนิยม
ทุกเสาร์ – อาทิตย์ (เริ่ม 27 พฤศจิกายน 2553- 9 มกราคม 2554 ) ตั้งแต่ 15:00 น.เป็นต้นไป
ดูรายละเอียด
อ่านต่อ >>

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553

แผนที่มณฑลราชบุรี (พ.ศ.2437-2476)


ภาพจำลองอาณาเขต สร้างขึ้นใหม่เมื่อ 27 ก.ย.2553

อ่านเพิ่มเติม : มณฑลราชบุรี
อ่านต่อ >>

วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

แผนที่แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลเมืองราชบุรี

แผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้ง 3 เขต
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีและนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี
ในการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553 เวลา 08:00-15:00 น. 
อ่านต่อ >>

แผนที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

ที่มา : แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี ได้รับเมื่อ 5 ก.ย.2553
อ่านต่อ >>

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แผนที่ตั้งศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ราชบุรี


ที่มา : http://www.limkoniau.com/
อ่านต่อ >>

แผนที่ท่องเที่ยว จ.ราชบุรี

อ่านต่อ >>

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แผนที่การแบ่งการปกครอง อ.ดำเนินสะดวก


ที่มา
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก. (2553). กึ่งศตวรรษ 50 ปี โรงพยาบาลดำเนินสะดวก. นครปฐม : เพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุ๊ป. (หน้า 18) 
อ่านต่อ >>

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แผนที่แสดงการกระจายของสัตว์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี มีพื้นที่ประมาณ 489.31 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 305,820 ไร่ ตั้งอยู่ในอำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตฯ แม่น้ำภาชี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 13 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบ 73,255 ไร่
มีหน่วยพิทักษ์ป่าทั้งหมด 6 หน่วยดังนี้
 1. หน่วยพิทักษ์ป่าพุน้ำร้อน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี พื้นที่รับผิดชอบ 56,360 ไร่
 2. หน่วยพิทักษ์ป่าลำบัวทอง ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี พื้นที่รับผิดชอบ 31,369 ไร่
 3. หน่วยพิทักษ์ป่าสวนผึ้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พื้นที่รับผิดชอบ 21,362 ไร่
 4. หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พื้นที่รับผิดชอบ 21,990 ไร่
 5. หน่วยพิทักษ์ป่าหนองยาว ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พื้นที่รับผิดชอบ 41,367 ไร่
 6. หน่วยพิทักษ์ป่าหนองตาดั้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พื้นทีรับผิดชอบ 60,117 ไร่ที่มา :
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี. (2553). สไลด์ประกอบการบรรยาย เมื่อ 4 มิ.ย.2553.
อ่านต่อ >>

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แผนที่แสดงตำแหน่งการทำเหมืองแร่ดีบุกในอดีต ที่ อ.สวนผึ้ง


ประกอบด้วย
 1. เหมืองลุงสิงห์
 2. เหมืองห้วยน้ำใส
 3. เหมืองตะโกปิดทอง
 4. เหมืองเริ่มชัย
 5. เหมืองทุ่งเจดีย์
 6. เหมืองมโนราห์
 7. เหมืองผาปกค้างคาว
 8. เหมืองโลหะศิริ
 9. เหมืองเขากระโจม
 10. เหมืองบ่อคลึง
 11. เหมืองห้วยผาก
 12. เหมืองห้วยม่วง
 13. เหมืองร่องเจริญ
 14. เหมืองฉัตรชัย
ที่มา :
สุรินทร์ เหลือลมัย. (2550). โครงการสืบค้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นราชบุรี "เครื่องมือหิน (สมัยก่อนประวัติศาสตร์) ในราชบุรี". สภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี. (หน้า 2)
อ่านต่อ >>

วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แผนที่กลุ่มชาติพันธุ์ราชบุรี

ที่มา :
สำนักงานวัฒนธรรม จ.ราชบุรี และ สภาวัฒนธรรม จ.ราชบุรี. (2547). 8 ชาติพันธุ์ ในราชบุรี. ราชบุรี : ธรรมรักษ์การพิมพ์.
อ่านต่อ >>

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553

แผนที่ภูมิศาสตร์และกลุ่มชน ราชบุรี


ที่มา : สุดารา สุจฉายา.(2541). ราชบุรี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สารคดี. (หน้า 58-59)
อ่านต่อ >>

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553

แผนที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี
ม.2 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โทร.0-3222-6744

อ่านต่อ >>

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553

บ้านสวนยอห์น อ.สวนผึ้ง

แผนที่บ้านสวนยอห์น อ.สวนผึ้ง จราชบุรี
ที่มา : http://www.johngardenhome.com/

อ่านต่อ >>