วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แผนที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พ.ศ.2554 เฝ้าระวัง จ.ราชบุรี

พ.ศ.2554 นี้ ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม เป็นต้นมา ประเทศไทยต้องผจญกับมหาอุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ 50 ปี มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนหลายแสนล้านบาท และเมื่อวันที่ 3 พ.ย.2554 มวลน้ำจำนวนมหาศาลจากมหาอุทกภัยได้ไหลมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล กำลังรออยู่เหนือศาลากลาง จ.นครปฐม อ.บ้านแพ้ว อ.กระทุ่มแบน และ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และน้ำจำนวนนี้ กำลังไหลลงมายังถนนพระราม 2 (หมายเลข 35) บางส่วนจะไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีน และหากระบายลงทะเลไม่ทัน อาจลามมาถึงบางส่วนในพื้นที่ อ.บางแพ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และ อ.อัมพวา อ.บางคณฑี อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในเขตลุ่มน้ำแม่กลอง

ด้วยสาเหตุดังกล่าวผมจึงได้พยายามรวบรวมแผนที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ เป็นระยะๆ เฝ้าระวังว่าจังหวัดราชบุรีของเราจะมีแนวโน้มต้องผจญกับมหาอุทกภัยครั้งนี้หรือไม่  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเรื่องนี้ได้โดยตรงใน "น้ำกำลังเดินทางลงทางใต้อาจลามถึง อ.บางแพ ราชบุรี"  และ ราชบุรี สมุทรสงคราม พื้นที่เสี่ยงภัย..หากน้ำล้นฝั่งขวาของแม่น้ำท่าจีน

วันที่ 7 พ.ย.2554
  
วันที่ 6 พ.ย.2554
วันที่ 4 พ.ย.2554
วันที่ 3 พ.ย.2554วันที่ 1 พ.ย.2554อ่านต่อ >>