วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แผนที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พ.ศ.2554 เฝ้าระวัง จ.ราชบุรี

พ.ศ.2554 นี้ ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม เป็นต้นมา ประเทศไทยต้องผจญกับมหาอุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ 50 ปี มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนหลายแสนล้านบาท และเมื่อวันที่ 3 พ.ย.2554 มวลน้ำจำนวนมหาศาลจากมหาอุทกภัยได้ไหลมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล กำลังรออยู่เหนือศาลากลาง จ.นครปฐม อ.บ้านแพ้ว อ.กระทุ่มแบน และ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และน้ำจำนวนนี้ กำลังไหลลงมายังถนนพระราม 2 (หมายเลข 35) บางส่วนจะไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีน และหากระบายลงทะเลไม่ทัน อาจลามมาถึงบางส่วนในพื้นที่ อ.บางแพ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และ อ.อัมพวา อ.บางคณฑี อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในเขตลุ่มน้ำแม่กลอง

ด้วยสาเหตุดังกล่าวผมจึงได้พยายามรวบรวมแผนที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ เป็นระยะๆ เฝ้าระวังว่าจังหวัดราชบุรีของเราจะมีแนวโน้มต้องผจญกับมหาอุทกภัยครั้งนี้หรือไม่  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเรื่องนี้ได้โดยตรงใน "น้ำกำลังเดินทางลงทางใต้อาจลามถึง อ.บางแพ ราชบุรี"  และ ราชบุรี สมุทรสงคราม พื้นที่เสี่ยงภัย..หากน้ำล้นฝั่งขวาของแม่น้ำท่าจีน

วันที่ 7 พ.ย.2554
  
วันที่ 6 พ.ย.2554
วันที่ 4 พ.ย.2554
วันที่ 3 พ.ย.2554วันที่ 1 พ.ย.2554อ่านต่อ >>

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แผนที่ท่องเที่ยว จ.ราชบุรี "เที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืน"ที่มา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.(__________). Holiday Life & Learn : เที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืน.
อ่านต่อ >>

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

แผนที่ตั้งบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
Ratchaburi Electricity Generating Compay Limited.
128 หมู่ 6 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 7000
โทรศัพท์ 0-2978-5111, 0-3271-9111
โทรสาร 0-2978-5110, 0-3271-9110


*****************************
อ่านต่อ >>

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แผนที่ท่องเที่ยว จ.ราชบุรี (พ.ศ.2553)


ที่มา : Trips Magazine
ฉบับ June 2010 ตอน 7 Trips at Ratchaburi
เว็บไซต์ http://www.trips.in.th
อ่านต่อ >>

แผนที่ท่องเที่ยวจอมบึง-สวนผึ้ง


ที่มา : นิตยสาร GoRatchaburi.com
ปีที่ 1 เล่มที่ 3 เดือนมิถุนายน 2554
เว็บไซต์ http://www.GoRatchaburi.com
อ่านต่อ >>

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แผนที่ท่องเที่ยว จ.ราชบุรี

แผนที่ท่องเที่ยว จ.ราชบุรี
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
ที่มา :
ชมรมพระเครื่องจังหวัดราชบุรี. (2547). สูจิบัตรการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง-พระบูชา ฯลฯ.งานเที่ยวราชบุรีปี 2004 : 22 ก.พ.2547. (ดูภาพหนังสือ)  (แทรกปกกลางหนังสือ)
ผู้จัดทำ : จังหวัดราชบุรี
หน่วยงานที่จัดทำ : ดูใน LOGO มุมด้านล่างทางขวา (อ่านไม่ชัดเจน) ใต้ LOGO มีข้อความเขียนว่า ถามเบอร์เดียวเที่ยวทั่วจังหวัดราชบุรี All more information Ratchaburi Province attactions call. 0-6532-3195,0-6219-8441, 0-1560-9481
จัดทำเมื่อ ไม่ทราบ

***************************************
อ่านต่อ >>

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แผนที่ท่องเที่ยวไหว้พระเจ็ดวัดใน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี


แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไหว้พระเจ็ดวัด ในวันเดียว
ในเขต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


************************************************

ที่มาข้อมูล
ที่ว่าการ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี. (______). นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ็ดวัด สัมผัสอารยธรรมลือเลื่อง เมืองคนสวยโพธาราม. นครปฐม : นครปฐมการพิมพ์.(ดูภาพหนังสือ) 
อ่านต่อ >>

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

แผนที่ชุมชนมอญบ้านม่วง


แผนที่ชุมชนมอญบ้านม่วง
และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง
ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
อ่านต่อ >>

แผนที่การกระจายตัวของชาวมอญในประเทศไทย


หมายเลข 1 เชียงใหม่
หมายเลข 2 ตาก
หมายเลข 3 อุทัยธานี
หมายเลข 4 กาญจนบุรี
หมายเลข 5 ราชบุรี
หมายเลข 6 พระนครศรีอยุธยา
หมายเลข 7 นนทบุรี
หมายเลข 8 ปทุมธานี
หมายเลข 9 กรุงเทพฯ

ที่มาข้อมูล
ศูนย์มอญศึกษา. (2550). นำชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง. กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม. (หน้า 42)


อ่านต่อ >>

แผนที่แสดงที่ตั้งหมู่บ้านมอญลุ่มน้ำแม่กลอง
หมายเลข 1 อำเภอสังขละบุรี
หมายเลข 2 กาญจนบุรี
หมายเลข 3 ราชบุรี
หมายเลข 4 อำเภอบ้านโป่ง
หมายเลข 5 บ้านคุ้งพยอม
หมายเลข 6 บ้านนครชุมน์
หมายเลข 7 บ้านม่วง และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง
หมายเลข 8 บ้านคลองตาคด
หมายเลข 9 บ้านสร้อยฟ้า
หมายเลข 10 บ้านคงคา
หมายเลข 11 อำเภอโพธาราม
หมายเลข 12 บ้านท่าชุมพล

ที่มา
ศูนย์มอญศึกษา. (2550). นำชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง. กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม. (หน้า 8-9)
อ่านต่อ >>

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

แผนที่ตำบลใน จ.ราชบุรี ที่แม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน

แผนที่ตำบลใน จ.ราชบุรี ที่แม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน


ที่มา :
คณะทำงานโครงการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลองเฉลิมฉลอง 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. (2554). โครงการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลองเฉลิมฉลอง 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช.แผ่นพับประชาสัมพันธ์ :  ได้รับเมื่อ 14 มี.ค.2554
อ่านต่อ >>

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554

แผนที่การเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

แผนที่การเดินทางไปยัง
ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จ.ราชบุรี
อ.เมือง จ.ราชบุรี

อ่านต่อ >>

แผนที่เดินทางไปสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง

แผนที่เดินทางไปสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
อ่านต่อ >>

แผนที่เดินทางไปวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

แผนที่เดินทางไปวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
อ่านต่อ >>

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

แผนที่เดินทางไปศาลเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ต.ชัฎป่าหวาย
อ่านต่อ >>

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

แผนที่ไปอำเภอดำเนินสะดวก

ที่มา : แผนที่เดินทางไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท
333 หมู่ 9 ตลาดน้ำดำเนินสะดวกราชบุรี
โทร.0-3224-5120-1
เว็บไซต์ http://www.maikaew.com/
อ่านต่อ >>

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

แผนที่ท่องเที่ยวแถว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี


ที่มาข้อมูล : แผนที่เดินทางไปยังไร่พึ่งสุนทร
http://www.naturetouchgroup.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5353218
อ่านต่อ >>