วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แผนที่การแบ่งการปกครอง อ.ดำเนินสะดวก


ที่มา
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก. (2553). กึ่งศตวรรษ 50 ปี โรงพยาบาลดำเนินสะดวก. นครปฐม : เพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุ๊ป. (หน้า 18) 
อ่านต่อ >>

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แผนที่แสดงการกระจายของสัตว์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี มีพื้นที่ประมาณ 489.31 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 305,820 ไร่ ตั้งอยู่ในอำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตฯ แม่น้ำภาชี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 13 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบ 73,255 ไร่
มีหน่วยพิทักษ์ป่าทั้งหมด 6 หน่วยดังนี้
 1. หน่วยพิทักษ์ป่าพุน้ำร้อน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี พื้นที่รับผิดชอบ 56,360 ไร่
 2. หน่วยพิทักษ์ป่าลำบัวทอง ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี พื้นที่รับผิดชอบ 31,369 ไร่
 3. หน่วยพิทักษ์ป่าสวนผึ้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พื้นที่รับผิดชอบ 21,362 ไร่
 4. หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พื้นที่รับผิดชอบ 21,990 ไร่
 5. หน่วยพิทักษ์ป่าหนองยาว ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พื้นที่รับผิดชอบ 41,367 ไร่
 6. หน่วยพิทักษ์ป่าหนองตาดั้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พื้นทีรับผิดชอบ 60,117 ไร่ที่มา :
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี. (2553). สไลด์ประกอบการบรรยาย เมื่อ 4 มิ.ย.2553.
อ่านต่อ >>

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แผนที่แสดงตำแหน่งการทำเหมืองแร่ดีบุกในอดีต ที่ อ.สวนผึ้ง


ประกอบด้วย
 1. เหมืองลุงสิงห์
 2. เหมืองห้วยน้ำใส
 3. เหมืองตะโกปิดทอง
 4. เหมืองเริ่มชัย
 5. เหมืองทุ่งเจดีย์
 6. เหมืองมโนราห์
 7. เหมืองผาปกค้างคาว
 8. เหมืองโลหะศิริ
 9. เหมืองเขากระโจม
 10. เหมืองบ่อคลึง
 11. เหมืองห้วยผาก
 12. เหมืองห้วยม่วง
 13. เหมืองร่องเจริญ
 14. เหมืองฉัตรชัย
ที่มา :
สุรินทร์ เหลือลมัย. (2550). โครงการสืบค้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นราชบุรี "เครื่องมือหิน (สมัยก่อนประวัติศาสตร์) ในราชบุรี". สภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี. (หน้า 2)
อ่านต่อ >>

วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แผนที่กลุ่มชาติพันธุ์ราชบุรี

ที่มา :
สำนักงานวัฒนธรรม จ.ราชบุรี และ สภาวัฒนธรรม จ.ราชบุรี. (2547). 8 ชาติพันธุ์ ในราชบุรี. ราชบุรี : ธรรมรักษ์การพิมพ์.
อ่านต่อ >>