วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แผนที่แสดงการกระจายของสัตว์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี มีพื้นที่ประมาณ 489.31 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 305,820 ไร่ ตั้งอยู่ในอำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตฯ แม่น้ำภาชี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 13 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบ 73,255 ไร่
มีหน่วยพิทักษ์ป่าทั้งหมด 6 หน่วยดังนี้
  1. หน่วยพิทักษ์ป่าพุน้ำร้อน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี พื้นที่รับผิดชอบ 56,360 ไร่
  2. หน่วยพิทักษ์ป่าลำบัวทอง ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี พื้นที่รับผิดชอบ 31,369 ไร่
  3. หน่วยพิทักษ์ป่าสวนผึ้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พื้นที่รับผิดชอบ 21,362 ไร่
  4. หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พื้นที่รับผิดชอบ 21,990 ไร่
  5. หน่วยพิทักษ์ป่าหนองยาว ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พื้นที่รับผิดชอบ 41,367 ไร่
  6. หน่วยพิทักษ์ป่าหนองตาดั้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พื้นทีรับผิดชอบ 60,117 ไร่ที่มา :
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี. (2553). สไลด์ประกอบการบรรยาย เมื่อ 4 มิ.ย.2553.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น