วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

แผนที่การกระจายตัวของชาวมอญในประเทศไทย


หมายเลข 1 เชียงใหม่
หมายเลข 2 ตาก
หมายเลข 3 อุทัยธานี
หมายเลข 4 กาญจนบุรี
หมายเลข 5 ราชบุรี
หมายเลข 6 พระนครศรีอยุธยา
หมายเลข 7 นนทบุรี
หมายเลข 8 ปทุมธานี
หมายเลข 9 กรุงเทพฯ

ที่มาข้อมูล
ศูนย์มอญศึกษา. (2550). นำชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง. กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม. (หน้า 42)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น