วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553

แผนที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี
ม.2 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โทร.0-3222-6744

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น