วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แผนที่การแบ่งการปกครอง อ.ดำเนินสะดวก


ที่มา
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก. (2553). กึ่งศตวรรษ 50 ปี โรงพยาบาลดำเนินสะดวก. นครปฐม : เพชรเกษม พริ้นติ้ง กรุ๊ป. (หน้า 18) 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น