วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

แผนที่แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลเมืองราชบุรี

แผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้ง 3 เขต
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีและนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี
ในการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553 เวลา 08:00-15:00 น. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น