วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553

แผนที่มณฑลราชบุรี (พ.ศ.2437-2476)


ภาพจำลองอาณาเขต สร้างขึ้นใหม่เมื่อ 27 ก.ย.2553

อ่านเพิ่มเติม : มณฑลราชบุรี
อ่านต่อ >>

วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

แผนที่แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลเมืองราชบุรี

แผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้ง 3 เขต
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีและนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี
ในการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2553 เวลา 08:00-15:00 น. 
อ่านต่อ >>

แผนที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

ที่มา : แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี ได้รับเมื่อ 5 ก.ย.2553
อ่านต่อ >>