วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

แผนที่แสดงที่ตั้งหมู่บ้านมอญลุ่มน้ำแม่กลอง
หมายเลข 1 อำเภอสังขละบุรี
หมายเลข 2 กาญจนบุรี
หมายเลข 3 ราชบุรี
หมายเลข 4 อำเภอบ้านโป่ง
หมายเลข 5 บ้านคุ้งพยอม
หมายเลข 6 บ้านนครชุมน์
หมายเลข 7 บ้านม่วง และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง
หมายเลข 8 บ้านคลองตาคด
หมายเลข 9 บ้านสร้อยฟ้า
หมายเลข 10 บ้านคงคา
หมายเลข 11 อำเภอโพธาราม
หมายเลข 12 บ้านท่าชุมพล

ที่มา
ศูนย์มอญศึกษา. (2550). นำชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง. กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม. (หน้า 8-9)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น