วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แผนที่ท่องเที่ยวไหว้พระเจ็ดวัดใน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี


แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวไหว้พระเจ็ดวัด ในวันเดียว
ในเขต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


************************************************

ที่มาข้อมูล
ที่ว่าการ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี. (______). นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ็ดวัด สัมผัสอารยธรรมลือเลื่อง เมืองคนสวยโพธาราม. นครปฐม : นครปฐมการพิมพ์.(ดูภาพหนังสือ) 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น