วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

แผนที่การรบที่บ้านบางแก้ว จ.ราชบุรี


ที่มา: รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์. (2544). สงครามประวัติศาสตร์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น