วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

แผนที่แสดงการเดินทัพ ในสงคราม 9 ทัพมายังราชบุรี


ที่มา : รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์. (2544). สงครามประวัติศาสตร์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น